Yaşa

Haber

“ANADOLU MEKTEBİ” NEDİR?

Anadolu Mektebi; Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü ’nün 2012 yılında Sakarya Üniversitesi’nde 12 kişilik öğrenci grubu ile başlattığı gönüllü bir okuma faaliyetidir.

Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların, bir sıra dâhilinde tüm eserleri ve hakkında yazılmış seçkin eserlerin okunmasını, okunan her eserden sonra eser hakkında bir değerlendirme yazısının yazılmasını, eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu seçilmesini, seçilen konuda bir konuşma metninin hazırlanmasını, düzenlenen panel programlarında hazırlanan metnin sunulmasını, konuşma metninin geliştirilerek yayınlanmasını amaçlayan bir okuma faaliyetidir.

Bu faaliyet 2015 yılına kadar Kocaeli, Bolu, Aksaray ve Çorum illerinde üniversite öğrencilerinin katılımı ile devam etmiştir.

2015 yılının ikinci yarısında başlayan Mehmet Akif Ersoy okumalarına, dönemin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in teklifiyle lise öğrencileri de dahil edilmiştir. Kastamonu, Nevşehir, Edirne, Konya, Adana, Gaziantep, Burdur illerinin katılımı ile 10’un üzerinde şehrimizde 2015’in yaz döneminden başlayarak 2016 yılında Mehmet Akif’in 3 eseri ve hakkında yazılmış çok sayıda seçilen eser öğrencilerimiz tarafından okunmuştur. Okumalar tamamlandığında Burdur, Isparta, Kastamonu, Aksaray ve Ankara’da bölgesel programlar düzenlenerek milli şairimiz Mehmet Akif anılmıştır.

2016 yılı Mart ayında dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Aksaray şehrinde düzenlenen “İstiklalden İstikbale Mehmet Akif” adlı programa katılmış, konuşmasında takdirlerini ifade etmiş; Anadolu Mektebi faaliyetinin tüm illerimizde uygulanmasını gündeme getirmiştir.

2016 yılı Ekim ayında dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın imzası ile Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu oluşturulmuş ve Anadolu Mektebi’nin Milli Eğitim bünyesinde çalışmasına imkân sağlanmıştır.

2017 yılı başında Anadolu Mektebi’ne yeni dâhil olan şehirlerde ilk yazar olarak Mustafa Kutlu okumalarına başlanmıştır. 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Konya’da; 10-12 Ekim 2018 tarihlerinde de Çorum’da gerçekleşen bölgesel programlar ile bu okumalar tamamlanmış, Tarık Buğra okumalarına geçilmiştir. 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde Nevşehir, Niğde ve Aksaray’ın ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel programlar ile Tarık Buğra üzerine çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

2017 yılında Anadolu Mektebi Yazar Okumaları projesine 72 öğrenci ile Yozgat’ta dahil olmuştur.

2017 yılı Eylül ayında; Anadolu Mektebinin bulunduğu 25 şehirde öğrencilerimiz ve Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik gönüllü bir grup ile Cengiz Aytmatov okumalarına başlanmıştır. TÜRKSOY, 2018 yılını, doğumumun 90 ve ölümünün 10. yılında Cengiz Aytmatov yılı ilan etmiş; aynı yıl için Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiştir.

Anadolu Mektebi, TÜRKSOY, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kırgızistan Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve TİKA’nın katkıları ile 24-26 Nisan tarihlerinde Bolu’da ve 25-27 Nisan tarihlerinde Kastamonu’da yapılan Cengiz Aytmatov Programları ile okumalar tamamlanmış; 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu’da düzenlenen etkinliklerle Kırgız yazar Aytmatov yaygın bir şekilde anılmıştır.

25-27 Eylül 2018 tarihlerinde 11 farklı şehirden kırk panelist öğrenci ve birçok yazar ve akademisyenin katılımı ile Konya ve Akşehir’de “Doğumunun 100. Yılında Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra” programı düzenlenmiştir. Etkinliğe Tarık Buğra’nın eşi Hatice Bilen Buğra da teşrif etmiştir. Yazarın tüm eserlerini okuyan ve anladıkları Tarık Buğra’yı anlatan lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra programa katılan yazar ve akademisyenler Tarık Buğra’nın eserleri ve hayatıyla ilgili okuma yapan öğrencilerimizle buluşmuşlardır. Faaliyetimiz kapsamında yaygın bir şekilde okunan Buğra, böylelikle memleketi olan Akşehir’de bir kez daha anılmıştır.

GELİNEN NOKTA

2018 yılının mart ayından itibaren 4. Yazar olarak Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Yahya Kemal Beyatlı ve Samiha Ayverdi okunmaktadır.

Anadolu Mektebi faaliyeti kapsamında eserleri okunan yazarlar; Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Sâmiha Ayverdi, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Mehmet Akif Ersoy, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu’dur.

Düzenlenen programlarda panellerin yanı sıra geziler, yaz kampları, dinletiler, yazar/akademisyen- öğrenci buluşmaları, tiyatro gibi birçok kültürel etkinliklerle, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak bir çizgide hareket edilmeye çalışılmaktadır.

Anadolu Mektebi, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi binasında kendisine tahsis edilmiş ofisinde, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmiş 5 öğretmen ile çalışmalarını sürdürmektedir.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Anadolu Mektebi Yazar okumaları, gönüllülük ile başlayan ve devam eden, nicelikten çok niteliğe önem veren, sivil bir okuma faaliyetidir. Bu kapsamda açık, şeffaf, mütevazı ve bağımsız hareket etme özellikleriyle çalışmalarına devam etmekte, yeni programlar ve toplantılar ile okuma faaliyetini canlı tutmaktadır.

Yazar okumaları yapan öğrenciler bir yandan yazarları farklı şehirlerde anlatma imkânı bulurken diğer yandan bu şehirlerde buluştukları yazar ve akademisyenlerle okuduklarını pekiştirme fırsatı elde etmektedir. Ortak bir kültür havzasından beslenen bu öğrenciler böylelikle eleştirel aklın çeperini de oluşturmaktadır. Bu faaliyete dâhil olan öğrencilerin okumalarının yanında; çalışkan, doğru sözlü, sözüne sadık, kendine güvenen, irade sahibi, önceliklerini doğru belirleyen, mensup olduğu aileyi ve milletini önemseyen, ilkeli ve tutarlı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Devam eden çalışmalarımızda ekim ayının ikinci haftasında yapılacak olan Tarık Buğra programı bu buluşmaya tekrar zemin hazırlayacaktır. Türkiye Yazarlar Birliği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle 12-13 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan “Doğumunun Yüzüncü Yılında Tarık Buğra Sempozyumu”nun açılış paneli Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından gerçekleştirilecektir.

Ekim ayı itibariyle 4. yazar okumalarını tamamlayan Anadolu Mektebi, 2018-2019 eğitim yılının ilk döneminde yaz dönemi okumalarının program hazırlığı içindedir. Trabzon’da Cengiz Dağcı, Edirne’de Yahya Kemal Beyatlı, Bursa’da Ahmet Hamdi Tanpınar, Adana’da Sâmiha Ayverdi programları plânlanmaktadır. Aynı zamanda Doğumunun 90. Yılı dolayısıyla Gaziantep’te Cengiz Aytmatov programı yapılacaktır. Plânlanan ve uygulanan bu programlar Anadolu Mektebi faaliyetlerinin eğitim ve kültür hayatımızdaki yerini göstermesi bakımından önemlidir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Search