Sarıkaya

Sarıkaya'yı keşfet

Sarıkaya Yozgat topraklarının Güneydoğusuna yakın kesimlerinde yer almaktadır. 1957 yılında ilçe olan Sarıkaya’nın Kuzeyinde Akdağmadeni ve Saraykent, Güney ve Güneybatısında Boğazlıyan, Güneydoğusunda Çandır, Doğusunda Çayıralan, Batısında Sorgun ilçeleriyle çevrilidir. 
Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Sarıkaya’nın tarihçesi ise şöyle;  Sarıkaya’nın tarihini dört devrede inceleyebiliriz;
       1-Hitit Devri 
       2-Roma Devri 
       3-Selçuklular ve Osmanlılar Devri 
       4-Cumhuriyet Devri

HİTİT DEVRİ
Sarıkaya ilçesi Anadolu’da ilk siyasi birliğini kurmuş olan Hitit imparatorluğunun kuruluş alanı içerisinde bulunmaktadır.Bu devrin vesikası olan höyüklere Sarıkaya’nın köylerinde çokça rastlanmaktadır. Hititlerden sonra bu bölge Asuriler’ in ve ardından da Büyük İskender’in işgaline uğramış ve tahminen M.Ö.1.asırda Romalılar’ca alınmıştır.

ROMA DEVRİ
İlçede Roma devrine ait tarihi kalıntılar ve eserlerin yanında çok sayıda yazılı vesikalara da rastlanmaktadır. Sarıkaya Romalılar devrinde 7000 haneli Opel adında bir şehirdi. Kaplıcalarıyla ünlü ilçemizde bulunan Roma devrine ait, kaplıca kalıntısının Roma Krallarından birinin kızı için yapıldığı söylenmektedir. Sarıkaya’da Romalılardan kalma büyük taslarla örülü duvar kalıntılarına, şehri çevreleyen surların temellerine, sütunlara ve sütün başlıklarına yapılan kazılarda sık sık rastlanmaktadır.

SELÇUKLULAR ve OSMANLILAR DEVRİ
İlçemizin 1071 Malazgirt Zaferinden sonraki yıllarda, bölgenin Selçuklu hakimiyeti altına girdiği ve Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlıların hakimiyetine geçtiği sanılmaktadır. Günümüzde, ilçemiz sınırları içerisinde Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma az sayıda yerleşik Türkmen köylerine rastlanmakla birlikte 1878 Osmanlı-Rus (93 Harbi) savaşı nedeniyle Doğu Anadolu bölgesinden göç eden ve Kars Muhaciri diye adlandırdığımız halkımızın yerleştiği köylerde bulunmaktadır.

CUMHURİYET DEVRİ
Cumhuriyet döneminden itibaren, Sarıkaya’ya 1924-1936 yıllarında Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’dan gelen, 1951 yılından itibaren de Bulgaristan’dan zaman zaman göç eden Türk vatandaşları yerleştirilmiştir.
Sarıkaya ilçesi, 1935 yılına kadar Boğazlıyan ilçesinin bir köyü iken dönemin Valisi Bekir Sami BARAN tarafından bucak merkezi haline getirilmiş ve o zamana kadar bucak merkezi olan Aşağısarıkaya köyünden bucak teşkilatı tamamen alınarak, Terzili Hamamı veya Hamam köyü diye anılan şimdiki ilçe merkezine getirildiği için, ilçenin adı Sarıkaya olarak anılmaya devam etmiştir. Daha sonra 1957 yılında aynı adla ilçe merkezi olmuştur.

 

Sarıkaya_İlçesi_Resim3.jpg

Konum

Sosyal Medya Hesaplarımız

Search