Sarıkaya

Sarıkaya'yı hisset

SARIKAYA ROMA HAMAMI
Sarıkaya İlçesi Kaplıcalar Mahallesinde, Kaplıca Tesislerinin içerisinde bulunan, Roma dönemine ait "Basilica Therma (Aqua Sarvenae)” isimli antik kentin bulunduğu alandaki Roma Hamamı, modern kaplıca tesislerinin bulunduğu alandadır.
Hamamın büyük kısmı yıkılmış, yalnızca tonozlu arka mekâna geçişi sağlayan batı cephe duvarı ayakta kalabilmiştir. Bu kısımda 10 gözlü ve 2 katlı mermer, kemerli bir duvar görülmektedir.
Yapı üzerine sonradan yapılan eklentilerle oldukça tahrip edilmiş olmakla birlikte 2010 yılında Yozgat turizmine kazandırılmak için temizlik kazıları başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Termal Turizm Merkezi ilan edilmiş olup, birçok hastalığa iyi gelen şifalı sulara sahip bir kaplıca merkezidir.
Sarıkaya Kaplıcalarının Efsanesi (Kral Kızı Hamamı);
Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Kaplıcalarının efsanesi halk arasında şöyle anlatılır: Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Kral kızını birçok hekimlere götürür, tedavisi için her şeyi yapar. Ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerlemekte, kız artık yürüyemez bir haldedir. Ayakları tutmamaktadır, dizleri küt olmuştur. Bugünkü adıyla kızın hastalığı romatizmadır. O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuştur, balçık halinde çamurlu bir hamamdır burası. Kral küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye gönderir. Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşmakta, zaman zaman da arkadaşlarıyla çamurlara girmektedir. İşte gezmek ve avunmak için girdiği çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelir. Bir müddet burada kalır, gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlar. Küt dizleri açılır; yavaş yavaş adım atmaya, yürümeye başlar. Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın buradaki sıcak sudan iyi olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kızın babası kral, buraya mermerden bir havuz yaptırır, etrafını kesme büyük taşlarla çevrilir, önceleri kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde bir şehir oluşur. Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir. Yetmiş bin nüfuslu bu şehrin adı "Öper" veya "Hoperi"dir. Bu büyük şehir bir deprem sonucu yok olmuştur, sadece hamamların olduğu yer kalmıştır.
Şehrin ulaşımı ise Sarıkaya'nın Beştepeler mevkiinden geçen Yozgat ve Kayseri şoselerinden sağlanmaktadır
    
KRAL KIZI HAMAMI

Roma Kral Kızı Hamamı diye bilinen Sarıkaya Kaplıcaları’nın efsanesi halk arasında şöyle anlatılır: Kayseri'de oturan Roma krallarından birinin kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Kral kızını birçok hekimlere götürür, tedavisi için her şeyi yapar. Ama güzelliği dillere destan bu kızın derdine çare bulunamaz. Kızın hastalığı gün geçtikçe ilerlemekte, kız artık yürüyemez bir haldedir. Ayakları tutmamaktadır, dizleri küt olmuştur. Bugünkü adıyla kızın hastalığı romatizmadır. O günlerde Sarıkaya sazlık ve bataklıktır. Sıcak suyun olduğu yerde küçük bir gölet oluşmuştur, balçık halinde çamurlu bir hamamdır burası. Kral küçük kızını son çare olarak bu sıcak suyun bulunduğu yere gezsin diye gönderir. Artık ömrünün sayılı günlerini yaşayan zavallı kız avunmak için bu çamurlu gölet kenarında dolaşmakta, zaman zaman da arkadaşlarıyla çamurlara girmektedir. İşte gezmek ve avunmak için girdiği çamurlar ve sıcak su kıza iyi gelir. Bir müddet burada kalır, gün geçtikçe kızın hastalığı iyi olmaya başlar. Küt dizleri açılır; yavaş yavaş adım atmaya, yürümeye başlar. Sonunda tamamen iyileşen güzel kızın buradaki sıcak sudan iyi olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kızın babası kral, buraya mermerden bir havuz yaptırır, etrafını kesme büyük taşlarla çevrilir, önceleri kimsenin olmadığı bu havuz çevresinde bir şehir oluşur. Kralın kızının adı bu yeni şehre verilir. Yetmiş bin nüfuslu bu şehrin adı "Öper" veya "Hoperi"dir. Şehrin ulaşımı ise Sarıkaya'nın Beştepeler mevkiinden geçen Yozgat ve Kayseri şoselerinden sağlanmaktadır. Bu büyük şehir bir deprem sonucu yok olmuştur, sadece hamamların olduğu yer kalmıştır.
          
FULVİA-KARAKALLA (CARACALLA) HAMAMI EFSANESİ
Yörede anlatılan efsaneye göre; Sarıkaya Fulvia-Karakalla (Caracalla) Hamamı’nı, Roma İmparatoru Marcus Aurelius Antoninus, İmparatorluğun en geniş sınırlara sahip olduğu dönemde güzelliği tüm imparatorluğun dillere karısı Fulvia Plautilla adına yaptırmıştır.
Efsaneye göre Roma İmparatoru Caracalla Aurelius, Pers seferinden önce kış aylarında bölgeyi tanımak için gittiği seyahat sırasında bataklık bir göle rastlar, burada yıkanan çocukları görür, sudan çıkan buhar ve çocukların sıcak suyun içindeki oyunları Roma İmparatoru’nu da cezbetmiştir. Mola vermek için atından iner ve kendisi de suya girer. Gözlerini kamaştıran güneşin altında sıcak suda bedeni rahatlarken, aklına imparatorluğu tek başına yönetmek hırsıyla bir suikast ile öldürttüğü, uzun sarı saçlarıyla, güzel karısı Fulvia (Fulvia Plautilla) gelir. Tarihin en zalim imparatorları arasına giren Caracalla’nın kalbine bir yumuşaklık hâkim olmaya başlar. Aslında sırılsıklam karısına aşık olan imparatorun hırsı şimdi buradaki suların da tesiriyle, yerini pişmanlığa bırakmaktadır. Birden irkilir ve ne ironidir ki daha Pers seferi için yapacakları seyahat sırasında kendisine suikast düzenleyecek olan Muhafız Subayı Julius’a ( Julius Martialis) “Derhal buraya güzel karım Fulvia adına bir hamam yapılmasını istiyorum” diyerek emrini vermiştir. Hamam; beraberinde getirilen 1.000 İspanyol esire önce temelleri kazdırılmış, sonra 100 usta ve 2.000 işçi ile kısa sürede inşası bitirilmiştir. Mart ayının sonlarında ordusuyla birlikte Pers topraklarına sefere çıkan Caracalla Marcus Aurelius, yapımı biten bu kompleks hamamda, askerleriyle bir gün konaklama yapar. İmparatorun; hamamda sıcak suya daldığında gözlerinin önüne hep güzel karısı Fulvia gelmektedir. Tekrar yola düşerler, birkaç gün sonra Harran ovası civarına geldiklerinde ufak bir dinlenme molası verir, bu esnada, terfi ettirilmediği için kızgın olan İmparatorluk Muhafızı Julius Martialis tarafından 8 Nisan 217 yılında öldürülür. Muhafız Subayı tarafından arkadan kılıç darbesini alan Kral, son kez güneşe bakar ve yine gözlerinin önüne güzel karısı Fulvia’nın hayali gelir. Son nefesini verirken yüzünde bir tebessüm belirir, artık sonsuz aşkına kavuşmasına az bi süre kalmıştır.

ALİŞAR HÖYÜĞÜ

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi Bağlıca Köyü ve Sorgun İlçesi Mansuroğlu Köyleri sınırları içerisinde yer alan höyük, Sorgun-Sarıkaya karayolunun yaklaşık 25. kilometresinde yolun hemen solundadır. Yola oval şekilde uzanmakta ve yaklaşık 100 x 80 metre ebatlarında ve 7-8 metre yüksekliğindedir. 1927 yılında Von Der Osten tarafından yapılan bilimsel kazı sonucunda; güneybatı yönünde tepeden aşağı doğru bir yarma yapılmıştır. Buradan çıkan hafriyat toprağı sağa sola gelişigüzel atılmış ve bu nedenle küçük tepecikler oluşmuştur.  Alişar Höyüğü kazıları ilk kez 1927 – 1932 yılları arsında Chicago Üniversitesi’ ne bağlı olan Oriental Enstitüsü adına Hans Henning von der Osten tarafından yapılmıştır.  1993-1994, 1998-1999 yıllarında Alişar Bölgesi projesi kapsamında Chicago Üniversitesinden Ronald Lee Gorny tarafından tekrar kazı çalışmaları yapılmıştır. Kalkolitik Çağ, Tunç Devri, Hitit, Frig, Med, Pers, Hellenistik, Galat, Roma, Selçuklu ve Osmanlı izleri tespit edilmiştir.
 
ÇAT HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Kadılı Köyünün kuzey batısında yaklaşık 2 km uzaklıkta yer alan höyük 60 x 90 metre ebatlarında ve 7 metre yüksekliktedir. Güney kısmı teras şeklinde uzanmaktadır. Bu teras kısmının yarısı ekilidir. Üstünde bulunan seramik monokrom Roma ve Bizans Dönemlerine aittir. Yer yer kaçak kazı izleri vardır.
 
KALE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Yozgat-Ilısu karayolunun sağında, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ve kuzeyde yer almaktadır. Höyük karayoluna dik olarak uzanmaktadır. Oval şekilli üzeri düz olan höyük 50 x 150 metre ebatlarında 10 metre yüksekliğindedir. Üzerinde toplanan seramik parçaları monokrom ve polikrom olmak üzere Demir Devrine aittir. Üzerinde kaçak kazı izleri vardır.
 
BOZ HÖYÜK
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Tomarcahöyüğü Köyünün 500 mt.  güneyinde yer alan höyük, 75 x 75 metre ebatlarında yaklaşık 7 metre yüksekliğindedir. Üzerinde yapılan yüzey araştırmasında monokrom Roma seramiğine rastlanmıştır.
 
KONAK HÖYÜK
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Çıkrıkçı Köyü sınırları içerisinde yer alan Konak Höyük, Çıkrıkçı Köyü'nün yaklaşık 500 metre güneyinde bulunmaktadır. 200 metre çapında, 30 metre yüksekliğinde olup, dik bir görüntüye sahip üzeri düzdür.
 
KARAYAKUP HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Karayakup Köyü'nün içerisinde, Sarıkaya'dan köye girişte yolun solunda ve yoldan 150 metre içeride yer alan höyük yayvan şekildedir. Höyük yaklaşık 110 metre çapında 15 metre yüksekliğindedir. Höyüğün üzerinde bir yapı kalıntısı görülmektedir.Yer yer kaçak kazılar vardır.
 
HÖYÜKTEPE TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Azapbaşı Köyü'nün yaslandığı tepenin tam üzerinde ve 1241 rakımlı Höyük Tepesi'nin bulunduğu yerdedir. Yaklaşık 20-25 metre yüksekliğinde 50-60 metre çapındadır. Konisi düzgün, tahrip olmamış bir tümülüstür.
 
CELAL HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, İnkışla Köyü, yerleşim merkezinde bulunan höyüğün güney ve doğu eteklerinin kademeli olarak kesilip düzleştirilerek, oluşan teraslara köy evleri yapılmıştır. Yaklaşık çapı 200 metre olan höyüğün 120 metre güneyinde Kuruçayır Deresi bulunmakta ve çevresinde tarım arazileri yeralmaktadır. Teraslama sonucu oluşan kesitlerde duvar kalıntıları görülebilmektedir. Bu kalıntılara ait taşlar, hem höyük üzerinde dağınık şekilde görülmüş, hemde köy evlerinin inşaasında kullanıldıkları tespit edilmiştir. Yüzeyde ve teraslama sonucu oluşan toprak kesitlerinde tespit edilen seramik parçalarından höyüğün Frig, Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemlerinde iskan gördüğü anlaşılmaktadır.
 
EĞRİHÜYÜK TEPESİ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Babayağmur Belde Merkezi'nin yaklaşık 2 kilometre güneydoğusundaki doğal bir tepe olan Eğrihöyük Tepesi üzerinde yaklaşık 200 metre çapında bir höyüktür. Höyük üzerinde kaçak kazı çukurlarından açığa çıkan yapı temel kalıntıları ve bunlara ait taşlar tespit edilmiştir. Az miktarda tespit edilen seramik parçaları Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemi'ne aittir.
 
KIPIK HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Gülpınar Köyü'nün yaklaşık 1,5 kilometre kuzaybatısında, Kıpıkhöyüğü Mevkii'nde tespit edilen Kıpık Höyüğü'nün çapı yaklaşık 125 metredir. Höyüğün doğu etekleri Kıpık Suyu çevrelemekte, batısında tarım arazileri bulunmaktadır. Höyük üzerinde kaçak kazı çukurlarının birinde Bizans Dönemine ait duvar kalıntısı görülmektedir. Ayrıca höyüğe ait yapı taşları höyük üzerine dağılmış durumdadır. Frig, Hellenistik-Roma ve Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları tespit edilmiştir.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Search